سامانه گستران رایمند

ماشین های ابزار مخصوص

تهران 

خیابان شهید بهشتی خیابان کاووسی فر

کوچه شهید آریاوطنی پلاک 19 واحد 401 

کدپستی: 1577838418

تلفن : 92 و 88510372  فکس : 88510395

ایمیل : Ayat@ray-com.com

تلگرام : RaymondSD@