سامانه گستران رایمند

ماشین های ابزار مخصوص


  • ماشین هات اسپینینگ
  • ماشین سنترسیلندر
  • ماشین سنتر سه کاره
  • ماشین مارکینگ 
  • ماشین کف تراش سیلندر
  • ماشین تست برش 
  • پلتفرم تست غیر مخرب روتور
  • ماشین تست غیر مخرب رینگ روتور
  • ماشین تزریق خودکار دقیق